Önceliğimiz, öğrencilerimizin TEOG Sınavlarına eksiksiz olarak hazırlanmalarını sağlamaktır.

Öğrencilerimize merkezi sınavlara hazırlık sürecinde destek vermek, başarılarını her geçen gün daha da ileriye götürmek için Eğitmenlerimiz ve destek birimlerin (Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Eğitim Danışmanı) eşgüdümünde geliştirilmiş, "çok sistemli bir çalışma programı" uygulamaktayız.

TEOG Özel Programında Yapılacak Çalışmalar

TEOG Sınavına Nasıl Çalışılır?

TÜRKÇE

 • Fiilimsiler konusuna çalışılırken sadece fiilimsi eklerini ezberlemekle konuyu kavrayamayız, önemli olan fiilimsi eklerin anlamsal olarak ne ifade ettiğini bilmektir. Fiilimsi eklerini ezberlemeden anlamsal olarak ne ifade ettiğini anlayınız.
 • Fiilde çatı konusunu daha rahat anlayabilmeniz için cümlenin ögeleri, fiiller ve ekler konuları iyi bilinmelidir. Çünkü fiilde çatı konusuyla sorularda, ilk olarak cümledeki yüklem bulunmakta, daha sonra bu yüklemin fiil olup olmadığı tespit edilmekte, yüklemin fiil olduğu anlaşıldıktan sonra bu eylemin cümledeki özne ve nesne ile olan ilişkisi incelenmekte, bunu incelerken de ayrıca fiilin içinde bulunan bazı ekler de göz önünde bulundurulmaktadır.
 • Paragraflarla ilgili sorular çözülürken önce soru okunup sonrasında paragraf okunmalıdır. Böylelikle paragraf okunurken sorunun cevabı taranıp zamandan kazanılmış olur.
 • Cümlenin ögeleri, cümle yapısı, anlatım bozuklukları gibi konularda kitap okuma alışkanlığı süreklilik kazanmalıdır. Çünkü doğru cümle yapılarını göre göre yanlış olan cümle farkına varılmadan hissedilmiş olur

MATEMATİK

 • Test yöntemi ile ezber yöntemler yerine konunun mantığı çözülmelidir.
 • Formüllerini bildiğinizi düşündüğünüz ama soru çözerken hatalarınızın çıktığı konuları tekrar etmelisiniz.
 • Soru köklerindeki verilerin tümünü okumalısınız. Soruda parantez içindeki ifadelere dikkat etmelisiniz.
 • Kareköklü sayılarda daha hızlı ve pratik olmak için 1'den 20'ye kadar olan sayıların karelerini öğrenmelisiniz. Bu işlemler tam kare ve tam kare olmayan işlemlerde işinize yarayacaktır.
 • 2. ortak sınavlarda konuların daha yoğun olması sebebiyle 7. sınıfın bazı konuları (rasyonel sayılar da işlemler, cebirsel ifadelerde işlemler, denklemler, silindir, koordinat sistemi) mutlaka tekrar edilmelidir.

FEN ve TEKNOLOJİ

 • Mitoz ve mayoz bölünmeyle ilgili soruları çözebilmek için bölünmenin aşamalarını bilmek gerekir. Bunun için de bu aşamalar pekiştirilene kadar çizim yapmalı, eğer görsel zekaya sahip iseniz animasyonlar daha etkili olacaktır. Sorularda da hata yapmamak için şekiller çok dikkatli incelenmelidir.
 • Grafik ya da tablo sorularda öğrendiğiniz bilgilerle bağlantı kurmanız önemlidir.
 • Paragraf sorularında genellikle seçeneklerde verilenlerin tamamı doğru ifade olur. Ancak orada sadece paragrafta anlatılan bilgiye göre sorunun cevabı aranmalıdır.
 • Tablo sorularında önce soru okunmalıdır.
 • Eşleştirme sorularında mutlaka eşleşen ifadeler yanlarına yazılmalı ve seçenek belirlenirken hata yapılmamalıdır.
 • Konular öğrenilirken bütün içinde düşünülmelidir. Örneğin mitoz ve mayoz bölünmenin kavranabilmesi için DNA'nın özelliklerini, eşlenmesini, kalıtımı, eşeyli üremeyi iyi bilmeniz gerekir. Aksi durumda bilgiler yerine oturmayacak ve kısa sürede unutulacaktır.

İNGİLİZCE

 • "Why", "who", which, "how" gibi soru sözcüklerine dikkat edin. Bu sözcükler paragraf, diyalog ve tablo sorularında karşımıza çıktığı için çok önemlidir. Kullanılan soru kalıbının anlamına uygun cevaba yönelin.
 • Soruların çoğunluğu okuduğunu anlama şeklinde olduğu için kelime bilginizi genişletin.
 • Kişisel özellikleri anlatan kelimeleri öğrenirken kişinin güçlü ve zayıf yönlerini anlatan kelimeler şeklinde gruplandırarak çalışın.
 • Paragraf ve hikayeyi okumadan önce soruları okuyarak parça hakkında genel bir bilgi edinin.
 • Birçok soru diyalog şeklinde sorulmaktadır. Diyalogda sorulan şaşırma, onaylama, üzülme gibi ifadeleri iyi bildiğiniz zaman soruda genel olarak ne demek istediğini anlarsınız.

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

 • Amasya Genelgesi'ne çalışırken Kurtuluş Savaşı'nın amacını, gerekçesini ve yöntemini belirten maddeleri kaçırma ve değerlendirebilirsin.
 • "Milli egemenlik" vurgusunun yapıldığı konuları kaçırma! Mesela, Erzurum Kongresi'nde milli egemenlik vurgusu yapan maddeler nelerdir?
 • Sivas Kongresi'nde cemiyetlerin birleştirilmesinin amacı nedir? Bilgilerini gözden geçirebilirsin.
 • Kendine has bir tarih şeridi oluşturup ve mütarekeleri, kongreleri buna yerleştirebilirsin.
 • Sınava çalışırken sebep-sonuç ilişkisine bakabilir. "Ne", "neden" sorularını sorup ve cevap arayabilirsin.
 • Antlaşmalara çalışırken "Niçin bir araya gelindi?", "Madde ne için oluşturuldu?" ve "Amaç ne idi?" sorularını kullanabilirsin.

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

 • Bütün ünitelere ait kavramları formüle ederek öğrenebilirsiniz. Kader: ölçü, yasa, kanun/ Tevekkül: çalışma/tedbir + dua/Allah'a güvenme/ Külli irade: Allah'ın sonsuz olan iradesi/ Cüz'i irade: İmanın sınırlı olan iradesi/İrade: Tercih edebilme gücü dileme ve dilediğini yapabilme, karar verebilme gücü.
 • Şema hazırlayabilir ve olabildiğince fazla örnek bulabilirsiniz.
 • Bilinmesi gereken ilgili kavramların listelenmesi, yanına kısaca notlar alınmalı.
 • Kavramlar çalışılırken kalıcı olması için benzeşim kurulmalı.

TEOG Sınavında Başarılı Olmak İçin İpuçları

Hiçbir sınav çalışmadan ve emek harcanmadan başarılmaz ve kazanılmaz. Sizin gibi birçok kişi iyi okullarda okumak ve geleceğine yön vermek için çalışmaktadır.
Hedefinize varmak ve istediğiniz okulu kazanmak için etkili ve verimli ders çalışma yöntemlerini bilmeniz gerekmektedir. Düzenli ve planlı çalışmak başarının anahtarıdır.

Her öğrencinin çalışma ve anlama yöntemi farklı olmakla birlikte, çalışmaya ayrılacak zaman, mekân ve çalışma ortamının olması gerekmektedir. Bazı öğrenciler yazarak, not çıkartarak, tablo yaparak ya da listeler oluşturarak çalışırken bazıları okuyarak ya da sesli bir şekilde anlatarak çalışmayı tercih etmekte ve başarılı olmaktadırlar. Bu yüzden herkes kendisini başarıya götüren çalışma tarzının ne olduğunu bilmelidir.

Ayrıca bazı öğrenciler için bir konuyu öğrenmek bir saat alırken bazıları için bu süre daha kısa ya da uzun olabilmektedir. Bu da öğrencinin kendisinde keşfetmesi gereken bir durumdur. Dolayısı ile öğrencinin kendi çalışma tarzını ve öğrenme süresini iyi bilmesi ve kendi yetenek ve becerilerinin farkına varması gerekmektedir.

Ayrıca uygun çalışma ortamınızın olması, kendinizi rahat hissettiğiniz, çalışmaya motive olabileceğiniz ortamların olması, bununla birlikte öğrendiğiniz konu ile ilgili soru örneklerini çözmeniz ve mümkün olduğunca farklı soru tipleri ile karşılaşmanız da etkili öğrenmenize katkı sağlayacaktır.

Çalışmak saatlerce ders ve test kitaplarının başında zaman geçirmek değil, orada bulunan bilgilerin iyi özümsenmesi ve sınavda çıkabilecek soruları yaparken o bilgilerin transfer edilmesine olanak sağlayacak öğrenmelerin gerçekleşmesi gerekmektedir.

Okuldan geldikten sonra yapılacak tekrarlar okulda öğrenilen bilgilerin pekişmesine yardımcı olacak ayrıca öğrenilmeyen ve eksik kalan bilgilerin de tamamlanması için fırsat sağlayacaktır.

Dersin başına oturmaya karar vermek, kendi temponuza uygun günlük, haftalık planlar yapmak düzenli ve planlı ders çalışmada etkili olmaktadır.

Ancak en önemlisi ders çalışmayı engelleyen duygu ve düşüncelerden kurtularak ders çalışmanın gerekli ve önemli olduğuna inanmak gerekmektedir. “Nasıl olsa çalışırım daha çok var”, “Bugün çok yoruldum yarın çalışırım”, “Çalışsam da başaramayacağım” bu gibi düşünceler etkili ve verimli çalışmayı etkileyecek, kişinin ertelemesine, uykusunun gelmesine, hayallere dalmasına ya da dikkatini toplayamamasına sebep olacaktır.

Ders çalışmaya istekli olmak, kendi öğrenme tarzını bilmek ve zamanını etkili planlayarak düzenli ve planlı ders çalışmak başarıyı getiren en önemli faktörlerdir. Kişi tüm bunları tek başına başaramıyorsa okul psikolojik danışmanından yardım almalıdır.

TEOG İle İlgili Bilgiler

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavının baş harflerinden oluşan TEOG, ilk kez 2013 - 2014 senesinde SBS yerine kullanılmaya başlanan sınav sistemidir.

TEOG sisteminin gelmesindeki temel amaç, kısa bir sürede değil, daha uzun bir vadedeki başarıyı ölçmeye çalışmaktır.

TEOG sınavı 8. Sınıf öğrencilerine 1. ve 2. yarıyılda uygulanmaktadır. 6 ayrı dersten öğrenciler sınava girmektedir.

 • Türkçe
 • Matematik
 • Fen Bilimleri
 • İngilizce
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 • Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi

TEOG‘da Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve İngilizce için 2. yazılı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi için 1. yazılı ortak sınav olarak yapılmakta.

Tüm sınavlar 2 gün içerisinde gerçekleşmekte. Her sınav çoktan seçmeli 20 sorudan oluşmakta. Her sınav için verilen süre 40 dakika. Yani öğrencilerin soru başına 2 dakika süreleri var.

Her doğru soru için öğrenci 5 puan alıyor. 4 şıklı olan sorularda, 3 yanlış 1 doğruyu götürmüyor, ki bu öğrenciler için ufak da olsa bir avantaj. (Boş bırakmaya gerek yok.)
Yani; Matematik sınavından 17 doğru 3 yanlış yapmış bir öğrenci 85 puan alıyor. Öğrencinin yaptığı 3 yanlış doğrularını etkilemiyor.

YBP, Yılsonu Başarı Puanıdır.

6, 7, ve 8. sınıfta öğrencinin aldığı toplam yılsonu puanı haftalık ders saati ile çarpılıp, toplam haftalık ders saatine bölünmesi ile hesaplanır.

Yerleştirme Esas Puanıdır. TEOG da öğrenciler bu puan sıralamasına göre değerlendirilecekler.

YEP hesaplanırken, merkezi sınavların %70’i, 6, 7, vs 8. sınıf YBP (Yılsonu Başarı Puanı) ‘lerinin %30’u toplanır.

Yerleştirme puanı eşitliği durumunda – Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı – Sırasıyla 8, 7, vs 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı – Tercih önceliği – Devamsızlık dikkate alınacaktır.

TEOG Sınavı İpuçları

Sınav heyecanını yenmek için sınavı abartmamak gerekiyor. TEOG sınavlarına okuldaki herhangi bir yazılıya giriyormuş gibi girerseniz stresinizi azaltmış olursunuz. Uyku ve beslenme düzeninize dikkat edin. Günlük hayatınızdaki gibi hayatınıza devam edin. Açık havada sizi yormayacak aktiviteler ruh halinize iyi gelip dinginlik sağlamaya yardımcı olabilir.

 • Sınava başlamadan optik cevap kâğıdındaki bilgileri, soru kitapçığında eksik sayfa ya da baskı hatası olup olmadığını kontrol edin. Bir hata varsa salon görevlilerine durumu bildirin.
 • Sınav cevap kâğıdındaki ilgili alanı imzalamayı, soru kitapçık türünüzü cevap kâğıdına kodlamayı ve soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yere ad, soyad ve TC kimlik numaranızı yazmayı unutmayın.
 • Önce soruyu dikkatlice okuyun ve anlayın, sonra cevap şıklarına geçin.
 • Soru kökündeki olumsuz ifadelere (yapamaz, değildir, olmamalıdır vb.) dikkat edin. Altı çizili, kalın yazı karakterli ifadeleri dikkatli okuyun.
 • Çözemediğiniz soruları işaretleyip bir sonraki soruya geçin. Böylece bildiğiniz soruyu hızlı çözer, işaretlediklerinizi ikinci turda şık eleyerek, en doğru gelen şıkkı işaretleyerek geçersiniz.
 • Cevapları boş bırakmayın. TEOG Sınavı'nda yanlış doğruyu götürmüyor.
 • Sınavda dikkatiniz dağılırsa kendinize bir kaç saniye ayırın kalemi bırakıp, başınızı kaldırıp dinlenin. Böylece konsantrasyonunuz artacaktır.
 • Cevabı optik kâğıda eş zamanlı kodlayın. Kodlama sırasında zihniniz sonraki soru için rahatlama imkânı bulur, hazır hale gelir. Cevabı hemen kodlamak, toplu kodlamadaki hataların da önüne geçer.
 • Kendinize güvenin. Sınava hazır olduğunuza inanın. Kaygı ve heyecanınızı kontrol edin.
 • Uykunuzu alın. Çok geç yatmayın. Okul günlerinde saat kaçta uyuyorsanız, o saatte yatın.
 • Sınavda yanınızda götüreceğiniz belgeler ve kalem, silgi gibi kırtasiye malzemelerini de yedekleriyle hazırlayın.
 • Ağır bir akşam yemeğinden uzak durun.
 • Sınavla ilgili konularda çok fazla konuşmamaya özen gösterin. Sevdiklerinizle birlikte keyifli zaman geçirin.
 • Yorgunluk yaratacak faaliyetlerden ve moralinizi bozacak haberlerden kaçının.
 • Kendinize güvenin. Sorular zor veya kolay olabilir. Sorular zorsa herkese zor, kolay ise herkes için zordur. Asla ümitsizliğe kapılmayın.
 • Sabah, sınava yetişebileceğiniz bir saatte uyanın.
 • Mutlaka süt, yumurta, bal, peynir, zeytinden oluşan tam bir kahvaltı yapın.
 • Kulaktan dolma sağlıksız diyet ve besinlerden uzak durun.
 • Nefes egzersizleri önemlidir. Heyecanınızı kontrol etmek için birkaç kez derin nefes alıp verin.
 • Sakin olun. Zamanınız tüm sorular için yeterli olacaktır. Soruları dikkatli okuyun ve cevapları dikkatli işaretleyin.
 • Sınav görevlisinin uyarılarını dinleyin. Önce bildiğiniz sorulardan başlayın.
 • Soru köklerine dikkat edin, cevap şıklarının tamamını mutlaka okuyun.