Uzaktan Eğitim Modeli Nedir?

Uzaktan Eğitim, mekân ve zamandan tamamen bağımsız, öğrenci ve öğretmeni eğitim kurumuna gelme zorunluluğunda bırakmayan mevcut bilgisayar teknolojileri vasıtasıyla video konferans teknolojisi üzerinde yapılan yenilikçi bir eğitim sistemidir. Eğitimkoleji olarak öğrencilerimizin eğitim ihtiyaçlarının doğru biçimde karşılanması adına eğitim sürecini yeni nesil için ilgi çekici hale getirdik.

Eğitime internet bağlantınızın olduğu her yerden katılma fırsatı sunan uzaktan eğitim; canlı, görüntülü, sesli ve interaktif olarak derslerin işlendiği sanal bir platformdur.

Eğitimkoleji sisteminde 5, 6, 7, 8. sınıflara yönelik eğitim verilmektedir. MEB eğitim müfredatındaki tüm konuları kapsayan Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, İngilizce derslerini içerir.

Uzaktan Eğitimde eğitmenler, özel olarak tasarlanmış öğretim üniteleri ve çeşitlerini, sınıf içi etkinlik ve iletişim sınırlılığının bir adım ötesine geçirerek öğrencileriyle paylaşırlar. Öğrenciyi merkeze alan Uzaktan Eğitim Modelinde en önemli unsurlardan biri, öğrencinin öğrenme biçimine kendisinin karar verebilmesidir. Eğitimkoleji ile oluşturulan sistemin temel noktaları aktif öğrenme, tekrar ve pekiştirme süreçleri, değerlendirme üzerine kuruludur.

Aktif Öğrenme: Öğrencilerimiz eğitim süreci boyunca derste aktif rol oynar. Canlı ve eş zamanlı olarak aklına takılan soruları öğretmene sorabilirler. Öğrencilerimiz öğretmenini görüp duyabilecek, öğretmenlerimizde (verdikleri izin dâhilinde) öğrencimizi görebilecek duyabilecek ve öğrencilerimizle konuşabilecek. Bilgi teknolojilerinin tüm olanaklarını kullanan uzaktan eğitim, öğrencilerin sadece öğretmenleriyle değil, birbirleri arasında dersler hakkında etkileşime geçmelerine olanak sağlar. Yüz yüze eğitimlerde söz isteyerek soru sormaktan ya da görüş belirtmekten kaçınan bireylere, kendilerini ifade edebilecekleri çeşitli iletişim seçenekleri sunar.

Tekrar ve Pekiştirme: Öğrencilerimiz eğitim boyunca sanal sınıflarda verilen gerçek zamanlı derslere katılarak öğrenmekte, konu tekrar videolarıyla öğrendiğini pekiştirerek uzun süreli hafızaya depolamaktadır. Böylece kaçırdığı veya anlayamadığı konuların telafisini yapmış olur. Öğrencinin öğretim ortamı ve içeriğine 7 gün 24 saat ulaşım olanağı vardır.

Değerlendirme: Sistem üzerinde konu anlatım canlı derslerinin yanında soru çözümü dersleri ile öğrencilerimiz konu üzerindeki yetkinlik alanını test edebilme imkânına sahiptir. Öğrenilen bilgiyi gözden geçirme ve pratiğe dökme ilkesini hedefleyen değerlendirme sürecinde öğrencilerimiz eksiklerini fark ederek eksiği tamamlama yolunda ilerlerler.

Uzaktan Eğitim; klasik eğitim modellerinde olmayan öğrenciyi merkeze alma ilkesine sadıktır. Öğrenciler kalabalık sınıflar yerine evlerinde güvenli ortamlarında eğitim desteğini alırlar. Yüz yüze eğitimde gereken ulaşım, beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırır. Veliye, öğrenci başarısı hakkında daha sistematik sonuçlar verir. Süreç boyunca raporlama sözlü veya yazılı olarak Eğitim Danışmanlarımız tarafından veliye sunulur.

Kısaca eğitim süreklilik isteyen bir gelişim ve değişim sürecidir. Özellikle bilginin değişim hızının büyük bir ivme kazandığı dikkate alındığında Uzaktan Eğitime neden gereksinim duyulduğu daha belirgin bir biçimde ortaya çıkacaktır. Eğitimkoleji ile öğrencilerimizin özgürce eğitim almalarının avantajlarından faydalanabilmeleri için sizleri de aramıza bekliyoruz.Uzaktan Eğitimin avantajları nelerdir?

* Öğrenci merkezlidir
* Yüz yüze eğitimde gereken yol, yemek, harçlık gibi ek harcamaları ortadan kaldırır
* Teknolojinin sağladığı eğitimde fırsat eşitliği söz konusudur
* Öğretim ortamı ile gerçek çalışma ortamı arasındaki farklığının azalması.
* Kendi kendine öğrenmeye katkı sağlar
* Öğrenciye öğrenme sorumluluğu kazandırır
* Öğretim ortamı ve içeriğe 7 gün 24 saat erişim olanağı verir
* Yaşam boyu sınırsız öğrenmenin yolunu aralar
* Zengin, gelişmiş ve etkileşimli araçlarla ders işleme imkânı sağlar
* Ayrı niteliklere sahip bireylerin farklı uygulamalarla eğitim hizmeti sunabilmektedir
* Zaman ve mekândan bağımsız olduğu için coğrafi ve bölgesel engelleri ortadan kaldırır* Her bir öğrencinin kendi hızında öğrenmesine imkân sağlar
* Bilgi ve becerilerin artması, değişmesi ve çeşitlenmesinin önünü açar
* Çok çeşitli iletişim teknolojilerini eğitim hizmetine sunabilen bir sistemdir
* Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkân verir
* Örgün eğitime katılamayan dezavantajlı kesimlere fırsat eşitliği sunar
* Farklı mekânlardaki uzmanlardan yararlanma fırsatı sunar
* Daha geniş kitlelere eğitim hizmeti sağlanır
* Fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar
* Uzaktan Eğitim mekândan bağımsız olmasıyla öğrencilerin internet erişimi olan her yerde istedikleri kalitede eğitim almalarına olanak sağlar
* Öğretim elemanlarıyla etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci yaşatır; yüz yüze eğitimlerde söz isteyerek soru sormaktan ya da görüş belirtmekten kaçınan öğrencilere, kendilerini ifade edebilecekleri çeşitli iletişim seçenekleri sunar


ABD Eğitim Bakanlığının yaptığı bir araştırmaya göre uzaktan eğitim alan öğrencilerin başarı düzeyi, geleneksel eğitim alan öğrencilerin başarı düzeyine göre daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

Uzaktan eğitim ile öğretmenler ve öğrenciler asenkron uzaktan eğitim (kendi seçtiği zamanlarda basılı veya elektronik ortamların el değiştirmesi) veya senkron uzaktan eğitim (eş zamanlı iletişimi sağlayan teknolojiler ile etkileşim) yöntemlerinden uygun ve mümkün olanını kullanarak eğitim çalışmalarını yürütebilirler. Bu durum öğrencilerin motivasyonunu güçlendirdiği için başarı düzeylerini de buna bağlı olarak artırmaktadır.

Uzaktan eğitim sizlere zaman konusunda büyük tasarruf sağlar. Eğitime ulaşmak için yolda harcadığınız zaman ve emeği; kitap okuma, dinlenme, sosyalleşmeye ayırabilir ve böylelikle enerjinize bağlı motivasyonunuzu güçlendirirsiniz. Motivasyonu ve enerjisi yüksek bireyler ise eğitim çalışmalarına daha fazla dikkat ve keyifle katılırlar.

İnternet üzerinden online eğitimin tercih edilmesindeki en önemli neden, Uzaktan Eğitimin yoğun hayat temposu içerisinde eğitime ayrılacak değerli zamanı daha etkin ve verimli kılmaya imkan sağlamasıdır.