Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.Tanımlar/Taraflar
ÜYE – eKolej hizmetini satın alan ve eKolej Hizmet Sözleşmesini onaylayan öğrenci velisi
ŞİRKET – eKolej hizmetini sunan Cumhuriyet Bulvarı No: 140/2 Alsancak/İZMİR adresinde mukim ICONNECT İletişim Tic. Ltd. Şti.’dir

2.Hizmet Tanımı
eKolej online bir platform üzerinden ÜYElere eğitim desteği sağlayan bir hizmettir. ÜYEler seçmiş oldukları erişim paketinin sınırları dâhilinde bu hizmetten faydalanabilir, video anlatımlar, soru çözümleri, konu testleri, Rehberlik video ve makaleleri hizmetlerine erişebilirler. eKolej haber vermeksizin içerikte değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

eKolej internet adresi üzerinden sunulan her türlü hizmet ve programa ilişkin tüm haklar eKolej’e aittir. ÜYE sunulan hizmet kapsamındaki içerikleri işleme, yayma, çoğaltma; temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletme, yayma, kiralama vb. gibi hiçbir hakka kesinlikle sahip değildir.

3.Hizmet Kapsamı
3.1 Seçilen paket dahilinde ilgili paketin içeriğindekieKolej canlı derslerine katılım
3.2 Aktivasyon tarihinden itibaren öğrenci seçilen paket dahilinde 5.1 maddesinde belirtilen derslerin hizmet süresi boyunca video tekrarlarına sınırsız erişimi olur

4.Şirketin Sorumlulukları
4.1 ŞİRKET, taahhüt etmiş olduğu hizmetleri en üst kalitede ve kesintisiz biçimde sunmaktan sorumludur.
4.2 ŞİRKET, teknik zorunluluklardan, bakım yahut yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, servis sağlayıcıdan ve elektrik kesintilerinden dolayı hizmetin verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan dolayı sorumlu tutulamaz.
4.3 ÜYE, ŞİRKETin tanıtım, promosyon gibi amaçlarla kendisine yönelik olarak tanıtım ve promosyon faaliyetlerinde bulunabileceğini, bunun için ŞİRKETin herhangi bir izin almak zorunda olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.4 ŞİRKET, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirebilir, maddeleri iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Sözleşmede bu şekilde bir değişiklik olması halinde ÜYE bu değişikliklere ilişkin “KABUL EDİYORUM” butonunu tıklamak suretiyle bu değişikliği onaylamalıdır.
4.5 ŞİRKET, sunduğu hizmetlerin ücretlerinde istediği zaman, istediği biçimde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Böyle bir değişiklik yapılması halinde ÜYE bu değişikliklere bir itirazının olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.6 ŞİRKET, hizmetleri sunduğu web sitesine ait alan adını ve web sitesinin görünümünü ve içeriğini her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar. ÜYE, alan adı veya web sitesinin görünümünde veya içeriğinde yapılacak değişikliklere bir itirazının olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.Üyenin Sorumlulukları
5.1 ÜYE; eKolej’den yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan tüm bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, böyle bir durumda ŞİRKETin herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2 ÜYE, ŞİRKETin sunduğu hizmetleri alması dolayısıyla ŞİRKET tarafından elde edilen bilgilerin tamamen kendi rızası ile elde edilmiş olduğunu, ÜYE bilgisayarının yaratacağı arızalar, bilgi ve veri kaybı ve diğer herhangi bir kayıptan ŞİRKETin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3 ÜYE, işbu sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiği takdirde, ŞİRKETin ÜYE adı ve şifresini iptal ederek ve her türlü teknik önlemi almak suretiyle kendisini sistem dışına çıkarabileceğini ve işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak herhangi bir tazminat ödeme zorunluluğu olmadan feshedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.4 ÜYE, şifre ve ÜYE adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve ÜYE adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal ŞİRKETe haber vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5 ÜYE, deprem, yangın, sel gibi tabii afetler veya savaş, terör eylemleri gibi sebeplerle, ya da internet altyapısı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek ve ŞİRKETin elinde olmayan sebeplerle hizmetin aksaması veya verilememesi durumunda ŞİRKETin herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, herhangi bir nam altında ŞİRKET’ten tazminat veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder
5.6 ÜYE, almış olduğu ücretli içerik hizmetlerini kullanması veya indirmesi sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, indirilen içerikten dolayı sistemine virüs, truva atı gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek ŞİRKETten herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.

5.7 ÜYE, ŞİRKETin sunduğu hizmetleri alması dolayısıyla ŞİRKET tarafından elde edilen bilgilerin tamamen kendi rızası ile elde edilmiş olduğunu, ÜYE satın aldığı hizmetleri görüntüleyebilmesi için gerekli olan yazılımların (örneğin Flash Media Player) lisanslı olduğunu, lisansız yazılımların kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir sorundan ŞİRKETin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.Ücretlendirme
6.1 ÜYE, seçtiği pakete göre, ŞİRKET tarafından sunulan hizmet bedellerini Kredi kartı, havale ve diğer ödeme kanalları aracılığıyla ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça ŞİRKETin sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.2 ÜYE, eKolej hizmetinden yararlanabilmek için sitede belirtilen teknik donanım ve uygulamaların bilgisayarında bulunduğunu ve bunların eksikliği nedeniyle eKolej hizmetlerinden yararlanamama durumunda, ŞİRKETin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında ŞİRKETten tazminat talep etmeyeceğini veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.3 ŞİRKET, ÜYElere özel ücretsiz, indirimli, taksitli, sonradan ödemeli vb. kampanyalar düzenleyebilir veya belli bir süre ücret tahsil edemese de hizmeti sunmaya devam edip daha sonraki dönemlerde bu ücretin tahsilini toplu halde gerçekleştirebilir. Bu tür durumlarda ÜYEler mail, SMS veya site üzerinde bilgilendirilerek hizmeti kredili biçimde almaya ne kadar devam edebilecekleri bilgilendirecek ve ücretin tahsili konusunda ÜYElerden yardım istenecektir.
6.4 Satılan her üyelik için ŞİRKET tarafından ilgili kanunlara uygun olarak fatura kesilir.
6.5 Üye, seçtiği paketi iradesi doğrultusunda belirlediğini, paketin ücretlendirmesi doğrultusunda, hizmet aldığı sürece yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine getireceğini taahhüt eder.

7.Üyelik İptali
7.1 ÜYE, eKolej hizmetinin aktifleşmesinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. ÜYEnin cayma hakkını kullanabilmesi için aynı süre içinde ŞİRKETe faks, e-posta veya telefon ile Üyelik İptal talebini bildirmelidir.
7.2 İptal talebine ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden yedi (7) gün içinde hizmet bedeli ÜYEye iade edilir. Fatura aslı ŞİRKETe gönderilmezse ÜYEye KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.
7. 3 Kampanyalı hizmet paketlerinde bulunan tablet pc, webcam, mikrofonlu kulaklık vb. ürünlerin iptali istenen hizmet paketi dâhilinde iadesi sadece hasar görmemiş, kullanılmamış, kullanım hatası sonucu zarar görmemiş, tekrar satılabilirliği bozulmamış haliyle geri gönderilmelidir. Ambalajı açılmış, kullanılmış veya tahrip edilmiş ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Aksi takdirde iadesi mümkün olmayan ürün(lerin) ücreti iade edilen hizmet paketi bedelinden kesilecektir.

8.Para İade Garantisi
Para-iade-garantisi yalnızca 9 aylık aboneliklerde geçerlidir. Bu süre zarfında öğrencinin eKolej’de düzenli olarak almış olduğu eğitim desteğinin sonucunda ilgili dersteki notlarında hiçbir düzelme olmazsa, bu ders için yapılan abonelik bedelini iade alma hakkı mevcuttur. Sistemi düzenli olarak kullanım, 9 aylık abonelik süresi boyunca gerçekleşen canlı derslere %95 oranında katılımı gerektirir.
Para-iade-garantisinden yararlanabilmek için 9 aylık aboneliğin ilk 4 haftasında öğrencinin güncel notlarının bulunduğu son okul karnesinin fotokopisini E-posta yolu ile info@ekolej.net adresine gönderilmesi gereklidir. 9 aylık eKolej eğitim süreci sona ermeden 4 hafta öncesinde de tekrar öğrencinin güncel okul karnesinin fotokopisi info@ekolej.net adresine gönderilmelidir. Öğrencinin karnelerinden ilgili dersteki notlarının karşılaştırılmaları yapılır.
Söz konusu ders için ödenen abonelik bedelinin iadesi Sanayi ve Ticaret Bankalılığının belirlemiş olduğu yasal süreçler içerisinde yapılacaktır. Banka havalesi para iadelerinin işleme girmesi için banka hesabı bilgilerinize ihtiyacımız olur (IBAN).

9.Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde, 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’da düzenlenen kanunlar ihtilafı kaidelerine bakılmaksızın Türk hukuku uygulanacak ve uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

10.Yürürlük
ÜYE kayıt formunu doldurup formun altında bulunan “kabul ediyorum” düğmesini tıkladığında veya ÜYE adresine 2 nüsha gönderilen sözleşmenin bir nüshasının imzalanıp ŞİRKETe gönderilmesi ile bu sözleşme taraflar arasında UYE tarafından seçilmiş olan erişim paketinin süresi dâhilinde yürürlüğe girer.

En az 4 karakter