Uzaktan Eğitim Geniş Bir Öğrenci Kitlesine Hitap Edebilir.
Uzaktan Eğitim;eğitimin sınırlarını zaman, mekân ve maliyet açısından en aza indirmektedir. Eğitim almak için çeşitli sınırlamalar yaşayan bireyler de günümüzde uzaktan eğitimi tercih etmeye başlamışlardır. Böylece uzaktan eğitimle birlikte geniş bir öğrenci kitlesi bu eğitim hizmetinden yararlanmaya başlamıştır.

Daha Az Bütçe ile Daha Fazla Kişi Eğitim Görebilir.
Uzaktan eğitim; kampüs yaşantısı gerektiren, ekonomik açıdan büyük sorunlar oluşturabilen örgün eğitimden bu yönüyle de farklıdır. Uzaktan eğitim; ulaşım, yiyecek, kalacak yer, herhangi bir işte çalışamama gibi birçok ekonomik etkisi olan nedenlerden kurtularak; eğitime istenilen zaman ve şartlar doğrultusunda devam etme fırsatı sağlamaktadır.İnternet üzerinden yapılan eğitim sayesinde, hem postalama masrafı ortadan kalkmakta hem de bilginin dağıtımı, baskı ve taşıma masrafları sıfırlanmış olarak internet üzerinden yapılabilmektedir.

Yorumlarınızı paylaşın

En az 4 karakter